Rödljusterapi

Red Light Therapy (röd ljusterapi) är en enkel, icke-invasiv behandling som ger koncentrerat naturligt ljus till hud och  celler. En snabb och enkel terapiform där allt du behöver göra är att sitta eller stå i ljuset i 5 till 15 minuter –  gärna varje dag. Detta ger mitokondrierna i dina celler det naturliga ljuset de behöver för att producera energin som driver din kropp.

Röda ljusbehandlingar har visat sig ge ett brett spektrum av naturliga hälsofördelar, som reducering av inflammation, smärtlindring, hudföryngring, kollagenproduktion, muskelåterhämtning med mera. Terapiformen hjälper även till att öka melatonin, förbättra sömnstörningar och balansera dygnsrytmen. En säker, naturlig och enkel behandlingsform som med fördel går att göra dagligen och i hemmet om man önskar.

2

Det finns tusentals peer-review medicinska studier och kliniska prövningar gällande röd ljusterapi. Många av dem med överväldigande positiva resultat och en nästan total brist på biverkningar eller hälsorisker.


3

Våra celler behöver naturligt ljus för att fungera. Precis som de behöver vatten och näringsämnen från maten. Tyvärr får de flesta inte så mycket naturligt ljus som de behöver för optimal hälsa (den genomsnittliga amerikanen tillbringar mer än 90% av sin tid inomhus).  Med röd ljusterapi kompletterar du intaget av ljus hjälp av koncentrerade våglängder rött samt nära infrarött ljus. Röd ljusterapi fungerar genom att förbättra din energiproduktion på cellnivå och stimulerar mitokondrierna, cellens kraftverk samt förbättrar den cellulära respirationsprocessen som gör ATP (adenosintrifosfat) energi.